O nás

Členové občanského sdružení jsou převážně lidé, kteří se od mládí zajímají o přírodu a pobyt v ní. Většina z nás si prožila své dětství na turisťáckých táborech, které se více či měně začali podílet na formování našich osobností. Začali ovlivňovat náš vztah k přírodě, k okolí, ke kamarádům. V období puberty jsme si na záda nasadila batohy a vyrazili na svoje první puťáky po Slovensku, Rumunsku, Bulharsku a dalších zemí. Ty, které tenhle způsob trávení volného času začal bavit víc a víc, pak zkusili trekování v Indii, Nepálu, Novém Zélandu nebo Jižní Americe. Při tom všem cestování jsme se podíleli na vedení dětí a mládeže v tzv. turisťáku a to, co jsme získali od svých starších vedoucích jsme se snažili předat zase těm mladším. Některé z nás práce s mládeží začala natolik bavit, že si ji zvolili jako životní poslání a začali se odborně vzdělávat v oblasti volnéhočasu dětí a mládeže. A právě proto vzniklo naše občanské sdružení.   

První polovina těch, kteří v našem sdružení působí jako lektoři jsou tedy ti, kteří v minulosti působili jako vedoucí turistického oddílu KČT Sokol Turnov. Tito lektoři prošli oddílem již od útlého věku a to, že mají chuť dále pracovat s mládeží je zárukou, že je jejich práce stále baví a to co získali, chtějí předávat dál.

Druhá polovina lektorů jsou absolventi Pedagogické fakulty Liberec obor Pedagogika volného času. Tito lektoři jsou seznámeni se základy různých technik a metod, které se používají při volnočasových aktivitách. Pracují již samostatně a dokáží připravit nebo vést program jehož cílem není pouze samotná hra. Hra je zde prostředkem k pochopení určitého poznání, které je určeno účastníkům. Nejčastěji se pro tento typ aktivit používá prožitková pedagogika.

Součástí našeho týmu je i fundraiser, tedy člověk jehož hlavní činností je shánění finančních prostředků na činnost sdružení.