Služby

Naše sdružení pořádá každoročně jarní a letní příměstský tábor. Tábor je určen pro turnovské děti a děti z blízkého okolí. Tábory jsou svým programovým zaměřením určeny pro děti od 1 do 7 třídy základních škol, přičemž se nebráníme ani starším dětem. Hlavní programovou náplní je sport a pohyb  v přírodě. Naším cílem je nejenom vyplnit dětem jejich volný čas, ale také je něco naučit. Například řídit loď, pracovat s GPS, naučit je pracovat s mapou...

Další naší činností je realizace česko - polských projektů v rámci Euroregionu Nisa. Dokážeme projekt nejenom napsat, ale i organizačně a programově zajistit a následně vyúčtovat. Této naší služby nejvíce využívá II. ZŠ v Turnově. Za roky, po které realizujme jejich setkávání s polskou partnerskou školou v Jawoře můžeme konstatovat, že spolupráce se zahraničním partnerem přešla z období nesmělého oťukávání k opravdovému a srdečnému partnerství. Společně s oběma partnery jsme například realizovali týdenní pobyty na Máchově jezeře, ve Sloupu v Čechách, na Malé Skále nebo zimní pobyty na lyžích v Pasekách nad Jizerou.